RAM GROUP LOGO PLUS SLOGAN

קְבוּצַת רֶ.אֶ.מ.

קְבוּצַת רֶ.אֶ.מ.

קצת עלינו

נדלן ישראל, קבוצת ר.א.מ

קבוצת ר.א.מ היא קבוצת הָאֵם של מגוון חברות בת העוסקות במספר תחומים ועולמות שונים. הקבוצה הוקמה והחלה את פעילותה בשנת 1985. הקבוצה מתמחה בשילוב אסטרטגיה עסקית מקומית מותאמת לסביבת הפעילות, הבאים לידי ביטוי בדרכי פעילותה ותוצאותיה, וכל זאת בדיוק מקצועיות ודגש על איכות, חדשנות, ועמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

הערך המוסף של הקבוצה

הערך המוסף של הקבוצה בא לידי ביטוי בחוסנה הכלכלי, מה שמאפשר לקבוצה לתכנן ולהקים פרוייקטים מיוחדים ופורצי דרך בתחומם, ברמת הרעיון, בבחירת המיקום, בתכנון המדוקדק של אנשי המקצוע, ועד לרמת הביצוע וההוצאה לפועל של התהליך מתחילתו ועד סופו. כל זאת במקביל לנושא דגל הקבוצה, הוא היחס, האיכות והשירות, האנושיים והגבוהים, המוענקים לכל לקוחות הקבוצה.

נדל''ן ישראל, פרוייקט קרית ביאליק