RAM GROUP LOGO PLUS SLOGAN

קְבוּצַת רֶ.אֶ.מ.

קְבוּצַת רֶ.אֶ.מ.

על הקבוצה

קבוצת ר.א.מ. היא קבוצת האם של מגוון חברות בת העוסקות במספר תחומים ועולמות שונים.

הקבוצה הוקמה והחלה את פעילותה בשנת 1985 בתחומי יזמות שונים, החל בתחומי נדל"ן, מסחר, כרייה, תעשייה ואופנה על שלל גווניהם.

הקבוצה מתמחה בשילוב אסטרטגיה עסקית מקומית ובינלאומית פורצת דרך הבאים לידי ביטוי בדרכי פעילותה ובמיוחדות תוצאותיה, וכל זאת באמצעות זרוע תפעולית והקמת פעילות בארץ וברחבי העולם.