RAM GROUP LOGO PLUS SLOGAN

קְבוּצַת רֶ.אֶ.מ.

קְבוּצַת רֶ.אֶ.מ.

שיתופי פעולה

קבוצת ראם, קבוצת ראמ, דבידוביץ-ארכיטקטים

פרי דוידוביץ

ארכיטקטורה

קבוצת שמיר

הנדסה

לנבר

מהנדסים

יניב פרדו

ארכיטקטורה

קבוצת ראם, קבוצת ראמ, תייר-ניהול-תשתיות-ופרוייקטים

אהוד תייר

ניהול פרוייקטים

ברק פרידמן

שמאות מקרקעין

ניצן ענבר ניהול פרוייקטים

ניצן ענבר

ניהול פרויקטים

מושלי אלדר אדריכלים

מושלי אלדר

אדריכלים

ערן מבל

אדריכלים

שוורץ-בסנוסוף, אדריכלים

שוורץ-בסנוסוף

אדריכלים

חסין דבורציק אדריכלים

חסין דבורצ'ק

אדריכלים